Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 32,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - Hiệu đính: Ban Giáo vụ Hoa Văn Thương mại Thành phố
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kinh tế Việt Nam năm 2011 kiềm chế lạm pháp và ổn định kinh tế vĩ mô

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

xem online