Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 32,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền - Hiệu đính: Ban Giáo vụ Hoa Văn Thương mại Thành phố
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu, lí luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam-Thời kỳ hiện đại-Diện mạo và đặc điểm

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)-ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

xem online