Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Giá ebook: 80,000 VNĐ
Tác giả: Dương Út
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: Nghiêm Thị Thu Hương
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu, lí luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam-Thời kỳ hiện đại-Diện mạo và đặc điểm

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)-ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

xem online