Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Lê Huy Khoa sưu tầm và dịch
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Hợp
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Diễn Nôm: Dương Lâm
Giá ebook: 38,000 VNĐ
Tác giả: Lê Đắc Hoàng Hựu
Giá ebook: 22,000 VNĐ
Tác giả: Lê Đắc Hoàng Hựu
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu, lí luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam-Thời kỳ hiện đại-Diện mạo và đặc điểm

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)-ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

xem online